Opgravingen bij Keern

Rond 1275, toen rond de huidige Roode Steen de handelsplaats Hoorn ontstond, blijken ook bij het Keern huizen te zijn gebouwd. Hoorn is kennelijk op twee plekken ontstaan. Het is volgens archeologen een opzienbarende ontdekking.

Dit kwam letterlijk aan het licht bij de opgraving die momenteel wordt uitgevoerd op de plek op de hoek van het Keern en de Provincialeweg, waar De Egel Banden was gevestigd. Hier komt een appartementengebouw.
Eén van de meest unieke gevonden voorwerpen, is een koperen zegelstempel. “Op het stempel staat een schip en de naam van een persoon”, schrijven de archeologen. “Momenteel wordt de stempel behandeld. Pas daarna kan precies verteld worden wat erop staat.”

Bronnen:
Kijk op het Keern, Archeologie West-Friesland
Noord-Hollands Dagblad
NH Nieuws

Opgravingen bij Keern
Foto: RVC media
Het zegel van Dedrig van Stavoren

Het zegel van Dedrig van Stavoren

Het voorwerp is een koperen zegelstempel met een spitsovaal stempelvlak en aan de achterzijde een klein draagoog. Op het stempelvlak staat een koggeschip afgebeeld met rondom de randtekst S x DEDRIG VAN STAVRE x. De S staat voor Sigillum, de Latijnse naam voor zegel. Dedrig is een persoonsnaam die in Friese bronnen voorkomt. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van Diederik (Diederich), wat weer gelijk staat aan Dirk.