Raad van Bestuur

Bij ZvZ vindt sturing plaats volgens het ‘Raad van Toezicht’-model. De organisatie kent een driehoofdige Raad van Bestuur. Kleinschalige zelforganiserende teams nemen bij ons een centrale positie in. Een groep van leidinggevenden vormt de verbinding tussen de Raad van Bestuur en de teams in een cluster. 

Algemeen Directeur

Operationeel Directeur

Financieel Directeur

Rik

Rik Martens

Ik ben van origine opgeleid als Verpleegkundige in de GGZ. Vanuit passie en bevlogenheid voor organisatorische zaken toegegroeid naar een baan in het management van een grote GGZ-organisatie in Amsterdam en regio Kennemerland en Meerlanden. Deze managementfunctie heb ik de afgelopen 15 jaar met veel plezier uitgeoefend. Vanuit deze rol de markt goed leren kennen en de problemen die het huidige stelsel met zich meebrengt goed in zicht gekregen.

De afgelopen jaren ben ik mij naast de inhoudelijke en organisatorische zaken steeds meer gaan verdiepen in het gebruik van data binnen de zorg. Zowel op de inhoud van de zorg als in de bedrijfsvoering valt er hier nog een wereld te winnen. Ik vind het fascinerend hoe dit nog maar beperkt wordt in gezet binnen het huidige GGZ landschap. Met name van het voorspellen aan de hand van data en daar je bedrijfsvoering processen op inrichten gaat mijn hart nu sneller kloppen.

Vanuit een klassieke en grote organisatie heb ik gezien en geleerd wat er beter zou kunnen en moeten. Eén van de grootste hiaten zit nu in het gebrek aan transparantie en wendbaarheid. Ik ben er stellig van overtuigd dat bij betere samenwerking tussen alle betrokken partijen er uiteindelijk een inhoudelijk én financieel beter aanbod gecreëerd kan worden.

Corné

Corné schijvenaars

Ik ben in 1993 begonnen bij het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine, vervolgens opgeleid tot sociaal pedagoog en inmiddels veel managementervaring in veel uiteenlopende branches, functies en werkzaamheden. Sinds kort operationeel directeur van ZvZ Wonen. Een functie die een logische stap is gezien mijn achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid.

Mijn affiniteit ligt al vele jaren bij de zorg. Van 1999 tot 2005 werkzaam als manager bij de Justitiële Jeugdinrichting “Den Engh”, een instelling waarin jongeren met een strafmaatregel werden behandeld. Na een kort uitstapje naar de ‘volwassenen’ tak van Justitie ben ik in 2007 gaan werken bij het Bureau Jeugdzorg Noord Holland om vervolgens in 2014 de overstap te maken naar GGZ InGeest.

In vele keukens van diverse overheids-en zorginstanties mogen kijken. De ervaringen en geleerde lessen zet ik graag in voor ZvZ. De organisaties waarvoor ik heb gewerkt hebben een aantal punten gemeen; traditioneel georganiseerd, gesloten, log en voorspelbaar. Met mijn compagnon Rik Martens zijn wij ervan overtuigd dat dit beter kan, veel beter kan. Onze kernwaarden zijn flexibel en wendbaar, verbinding, presentie en comfort.

Mijn drijfveer is het continue verbeteren van de zorg, voor de cliënt, de medewerker en de omgeving van ZvZ.

Ronald

ronald kiebert

RA van huis uit, ruim twintig jaar actief in het interim-management. Meestal op het snijvlak van processen en IT. Altijd met mensen. In staat om mensen te enthousiasmeren, samen een gemeenschappelijk doel te formuleren en daadwerkelijk in actie te komen. Ik ben overtuigd van de kracht van zelfsturing (ik ben 1 van de eerste 12 Semco Masters wereldwijd) in combinatie met absolute transparantie en voor die transparantie is de juiste IT van groot belang.

De ZvZ organisatie zal zoveel mogelijk door zelfsturing worden gedreven. Zowel de zorgteams als het management blijven “in control” door de IT-systemen die alle stakeholders vanuit 1 waarheid voorzien van relevante informatie.

Meer weten? Meedoen?

Vanaf 1 januari 2023 zijn we gestart! Wil je in contact komen? Heb je een goed idee, waardevolle feedback? Neem contact met ons op. We staan open voor alle input!