Meerwaarde voor de bewoner

ZvZ biedt zorg en begeleiding op maat, 24 uur per dag.

meerwaarde voor de medewerker

ZvZ biedt de medewerker een unieke baan en werkplek.

toekomstbestendige bedrijfsvoering

Financiële gezondheid voor nu en in de toekomst.

continue verbetering en bedrijfsvoering

Verbetering en innovatie zit in onze DNA.

De strategie om onze missie te realiseren bestaat uit 4 punten

Onze missie en ons onderscheidend vermogen vormen de basis voor de strategie van onze organisatie.

Meerwaarde voor de bewoner

ZvZ biedt zorg en begeleiding op maat, 24 uur per dag. Elke cliënt is anders, heeft andere behoeftes en wensen. ZvZ gaat uit van mogelijkheden. We richten ons op wat mensen nog wél kunnen en wat ze graag zouden willen. Wanneer we een nieuwe bewoner verwelkomen, wordt er samen met de bewoner een zorgdossier aangemaakt. In dit dossier leggen we alles vast, alle wensen, gewoontes, zorg- en begeleidingsvraag. Met de bewoner wordt een zorgplan gemaakt. Dit alles heeft tot doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en kan deelnemen aan de maatschappij.

Meerwaarde voor de medewerker

ZvZ biedt de medewerker een unieke baan met een unieke werkplek. Verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk, daar waar het kan, in de teams neergelegd, dit maakt de teams verantwoordelijk, geeft het team de ruimte om direct te anticiperen op de zorg- en begeleidingsvraag van de bewoners en houdt de zorg flexibel en wendbaar. Teams krijgen de ruimte om naar eigen inzicht te werken en te verbeteren.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Onze organisatie ZvZ moet financieel gezond zijn om onze missie in de toekomst te kunnen blijven realiseren. Efficiënt en effectief werken waarbij vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd en er optimale meerwaarde is voor zowel de cliënt als medewerker is daarbij essentieel.

Zelfsturende teams zijn alleen mogelijk bij volledige alignement van teamdoelen en organisatiedoelen. Voor een financieel gezond ZvZ is het daarom noodzakelijk dat de financiële situatie van ZvZ als geheel én voor de afzonderlijke teams inzichtelijk is. Dat zij zien hoe hun acties zich vertalen in financiële consequenties. Dat ze elkaar kunnen aanspreken en kunnen helpen en zo samen grip te houden op de uitgaven en ontvangsten. Ook hier faciliteert de IT; het door het team gedeclareerde bonnetje van de supermarkt, vindt het team 1op1 terug in de financiële verantwoording. Eenvoudige en herkenbare budgetten, door de teams zelf gemaakt en goedgekeurd door de teams en bedrijfsleiding gezamenlijk, vormen een goede basis om altijd zicht te hebben op de financiële gezondheid van ZvZ.

Continue verbetering en innovatie

Verbetering en innovatie is door al onze werkzaamheden heen verweven. In alle bovengenoemde punten streven wij continue naar innovatie en verbetering. ZvZ wil vooroplopen waar het gaat om een duurzame – en betaalbare – toekomst. Omdat dit voor onze bewoners de best denkbare zorg en ondersteuning oplevert. Nu en op lange termijn.

Daarom zoeken we continue naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen die de kwaliteit van onze zorg vergroten. Door innovatie in ons aanbod kunnen we betere zorg leveren, door innovatie in onze opleidingen en manier van werken kunnen we zorgen voor betere ondersteuning van onze medewerkers. Innovatie en verbetering loopt cyclisch door onze organisatie heen; het kan namelijk altijd beter of efficiënter.

Meer weten? Meedoen?

Vanaf 1 januari 2023 gaan we starten! Wil je in contact komen? Heb je een goed idee, waardevolle feedback? Neem contact met ons op. We staan open voor alle input!